Cursus Hr En Ondernemingsraad

Gepubliceerd apr. 18, 22
6 min read

Financiële Training Ondernemingsraad

Elk financieel document heeft zijn eigen plaats in de P&C cyclus en elk onderdeel is gelinkt aan elkaar. Zo moet er een duidelijk verband zitten tussen het jaarplan en de begroting; tussen periodieke rapportages en de begroting die de nodig stuurinformatie moet opleveren en tenslotte de relatie tussen de vierde kwartaalrapportage en het Jaardocument oftewel de jaarrekening. cursus.

Ondernemingsraad - Training-cursus, Advies En CoachingTraining Ervaren Ondernemingsraad

Wie doet het goed, of juist niet en wat kunnen we daar van leren? AVOND De P&C cyclus in de praktijk gebracht Vanmorgen nog redelijk onwetend, onkundig, vanmiddag het één en ander bijgeleerd en vanavond zetten jullie al een (beperkt) jaarplan op, vertalen dat in een begroting en maken via de periodieke rapportage een eigen jaarrekening op. ondernemingsraad.

Maatwerk Or Cursus - Uw Training Op MaatOr Basiscursus - De Training Voor Beginnende Leden

Aan de hand van een casus, waarvoor wij de inhoud halen uit stukken die ons gepresenteerd worden van verschillende zorgorganisaties, gaan de cursisten als de zogenaamde financiële commissie van de Zorggroep de Breedste, Zorg aan de slag met een pakket van voorgestelde aanpassingen om er weer financieel bovenop te komen.

Leren in deze tijd gaat verder dan alleen informatie en kennis verwerven. De verworven kennis/informatie wordt in overzichtelijke stappen verwerkt. Daarom hebben wij bij INFÁCY besloten om onze trainingsmethodiek te verbreden. U kunt deelnemen aan onze E-learning cursussen vanaf het gemak van uw eigen locatie. Dit houd in dat wij u vooraf zullen voorzien van alle trainingsmateriaal en daarna (optioneel) via een webinar toelichting geven hierop.

Cursus, Training En Advies Voor Uw Ondernemingsraad

financieel beleid Mogelijke achtergronden en veroorzakers van te hoge werkdruk, Rol, positie en bevoegdheden OR/PVT m. adviesbureau. b.t. ARBOWetgeving ter voorkoming van te hoge werkdruk, Hoe te hoge werkdruk voorkomen, Aanpak van werkdruk met behulp van wetgeving (ARBO en terugdringing verzuim)Plan van aanpak werkdruk Redenen en achtergronden van een mogelijke reorganisatie, fusie en overname, Het proces en de procedures, Wettelijke plichten van de werkgever, Rol, positie en bevoegdheden OR/PVT m.

Financiën staan bij corporaties steeds meer onder druk. Realisatie van plannen is afhankelijk van beschikbare middelen. Hoe houdt uw corporatie de vinger aan de pols? Is doorvoeren van bezuinigingen nu echt de enige oplossing? Ook de OR kan niet meer om het financiële vraagstuk heen. Welke informatie heeft u nodig om te beoordelen hoe uw corporatie er in financieel opzicht voorstaat? Waar stuurt de OR op? Welke informatie heeft u nodig om u een goed beeld van de financiële positie van de eigen corporatie te vormen? Speciaal voor leden van de OR die hun financiële kennis willen vergroten biedt FBTA de training “Financiële basiskennis voor de OR ” aan.

Vindt u het om verschillende redenen moeilijk om het gesprek met uw bestuurder/directeur aan te gaan, dan is deze training uitermate geschikt voor u. In deze eendaagse training maakt de trainer gebruik van uw eigen OR-situatie. Doordat een trainingsacteur, die de rol van uw bestuurder/directeur op zich neemt, uw OR-situatie nabootst wordt u geconfronteerd met uw valkuilen, maar zeker ook met uw… .

Wat zijn de scholingsrechten? Het scholingsrecht richt zich op de leden van de OR en niet op de ondernemingsraad als geheel. In artikel 18. 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat ieder OR-lid recht heeft op minimaal vijf scholingsdagen per jaar, oftewel 13 dagdelen. Als iemand in een vaste commissie of onderdeelcommissie van de OR zit dan heeft hij minimaal drie scholingsdagen (acht dagdelen) per jaar.

Training Pensioen Ondernemingsraad

Een OR-lid dat in de ondernemingsraad en in een commissie zit heeft minimaal acht dagen recht op scholing, dat zijn 21 dagdelen. Soms maakt een leidinggevende van een OR-lid bezwaar tegen de scholing. Hij wil ‘zijn’ werknemer niet een paar dagen kwijt zijn. Kaart dit als OR aan bij de bestuurder.

De bestuurder Het recht op scholing kost de bestuurder geld. De rekening van de scholing is voor de bestuurder. Niet alleen de cursuskosten, maar ook de tijd dat het OR-lid niet aan het werk is, komt voor zijn rekening. De WOR maakt geen onderscheid tussen parttime of fulltime werkende OR-leden.

Is er geen overeenstemming over de redelijkheid of interpretatie van de toepassing van het wettelijk scholingsrecht door bestuurder en OR? Dan kunt u naar de bedrijfscommissie waaronder uw organisatie valt. De bedrijfscommissie stelt ter behandeling van het geschil een scholingskamer in die advies geeft. Uw bestuurder mag u niet zomaar weigeren om een training te volgen.

Or Basiscursus - De Training Voor Beginnende LedenBasiscursus Ondernemingsraad

Een opleidingsplan Een OR stelt vaak doelen die de raad tijdens een zittingstermijn wil bereiken. Daarvoor zijn bepaalde kwaliteiten nodig. Ieder OR-lid heeft kwaliteiten, maar zijn deze voldoende om de doelen te realiseren? Het is handig om een opleidingsplan te maken. Dat is niet verplicht, maar het geeft uw ondernemingsraad structuur. leergang.

Trainingen Op Maat Voor Jouw Or

De scholingen staan voor een langere periode vast. Bovendien stimuleert een opleidingsplan de ondernemingsraad om over de toekomst van de OR en de benodigde competenties van de OR-leden na te denken. Ook voor de bestuurder is het prettig dat er een scholingsplan is. Hij weet dan waarin de OR wil investeren. trainingsbureau.

Nieuw In De Ondernemingsraad - MedezeggenschapTraining Or

Je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Creëer dus altijd ruimte in het scholingsplan voor congressen, cursussen of evenementen die inspelen op actualiteiten zoals wetswijzigingen. Bekijk of scholing wel de juiste manier is om het vooraf vastgestelde doel te bereiken. Er is immers veel meer mogelijk om kennis te vergroten of vaardigheden te verbeteren.

Vaak is kennis ook binnen de organisatie te halen. Laat bijvoorbeeld het meest doorgewinterde OR-lid nieuwe OR-leden inwerken of vraag aan de manager van de financiële afdeling om een workshop ‘jaarverslag lezen’. Scholingsvragen Inventariseer welke scholingsvragen er zijn. Zijn deze individueel of voor de gehele OR? Als de vragen voor (bijna) de gehele OR zijn, dan kunt u het beste een training op maat volgen.

Dat kan soms erg verhelderend werken! Richtbedrag Als uw OR een training wil volgen dan kunt u kiezen uit veel verschillende aanbieders die allemaal een verschillende cursusprijs bieden. De kwaliteit en de prijzen kunnen nogal verschillen. De SER stelt ieder jaar een richtbedrag vast. Dat geeft een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor voldoende kwalitatieve scholing en vorming.

Training Ondernemingsraad (Or) Op Maat

Kijk niet alleen naar de prijs van de training, maar ook wat u verder krijgt. Dat kan bijvoorbeeld begeleiding na de scholing of extra literatuur zijn. Scholingsinstituut kiezen Als u meer zicht heeft op de prijs van een cursus dan kunt u kijken welke scholing het beste passend is. U kunt kiezen uit diverse scholingsinstituten - cursus.

Dat maakt het kiezen lastig. U kunt via vergelijkingssites zoals Springest eenvoudig verschillende aanbieders vergelijken of evenementen bijwonen zoals , waar u kennis kunt maken met verschillende opleiders. Bekijk ook vergelijkingswebsites, controleer de websites van de opleiders zelf en het portfolio - advies. De kwaliteit van een scholing is erg belangrijk. Het is lastig om te weten of instituut goed is.

Dat kan een indicatie zijn van een goed instituut, maar staar u er niet blind op. Een keurmerk zegt lang niet alles. Vraag daarom om referenties of cursusevaluaties.Onderwerpen die aan bod komen: Inzicht krijgen in de (financiële) beleidscyclus Relatie en plaats financiële beleidscyclus Inzicht krijgen in financiële rapportages Leren lezen van de drie belangrijkste overzichten (balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht) Planmatig werken met het financieel beleid, Tijdens deze open inschrijving gebruiken we de rapportages die binnen de eigen organisatie gebruikt worden als voorbeeld. adviesbureau.

Meer van Journeymap

Navigation

Home

Latest Posts

De Definitie Van De Omgevingsmanager

Published May 27, 22
5 min read

Omgevingsmanager Voor Project

Published May 17, 22
6 min read

Engels - Taalcursussen - Talencentrum

Published May 15, 22
6 min read