De Definitie Van De Omgevingsmanager

Gepubliceerd mei 27, 22
5 min read

Omgevingsmanagement - Strategie & Communicatie

Hoe begin je als gemeente nou met de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? NCOD kan gemeenten helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en niet achter te feiten aan te lopen. Onderstaande thema’s zijn hierbij belangrijk - omgevingsmanager inschakelen. De Omgevingswet vraagt overheden anders te werken en om de dienstverlening anders in te richten.

Daarnaast dient het Digitaal Stelsel Omgevingswet ook in lijn te liggen met de gehele visie en inrichting van het gemeentelijke informatiebeleid - Functieprofiel Omgevingsmanager. De Omgevingswet raakt het beleid op punten als digitale dienstverlening, zaakgericht werken, gegevensbeheer en ruimtelijke informatievoorziening. Om aan te sluiten op het landelijke DSO moeten de lokale systemen worden aangepast.

Naast de lokale systemen worden de huidige landelijke voorzieningen vervangen door het DSO-LV en LVBB (omgevingscommunicatie plan). De distributie van de gegevens hieruit is eveneens een lokale opgave. Omdat er vele veranderingen tegelijk plaatsvinden is er een migratie- en overgangsstrategie nodig. Om het DSO goed te kunnen laten functioneren moet de huidige basis op orde zijn.

Functieprofiel Omgevingsmanager

Thema’s die we hierbij moeten onderzoeken zijn datakwaliteit, zaakgericht werken, archivering, gegevensmanagement en procesmatig werken - Wat voor omgevingsmanager ben jij?. Vanuit bovenstaande thema’s kan NCOD u ondersteunen in het maken van een impact- en GAP-analyse. Vervolgens kan er door middel van een roadmap een plan van aanpak worden opgesteld om stap voor stap toe te werken naar de gewenste inrichting en kwaliteit.

De keuzes die gemaakt worden vanuit Dienstverlening, Ruimtelijke Ordening, GEO en VTH hebben impact op de gewenste inrichting van de ICT-voorziening. De visie en ambitie van elk team moeten vanuit elk vakgebied op elkaar aansluiten (Omgevingsmanager zorgt voor unieke samenwerking). Wat zijn de wensen van elk team omtrent DSO en Omgevingswet? Sluiten deze wensen aan bij de rest van de organisatie, de technische mogelijkheden en de impact? Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de landelijke ontwikkelingen omtrent DSO.

“Een projectleider DSO weet binnen het totaalproject van de implementatie van de Omgevingswet de juiste verbindingen te leggen tussen de ICT-collega`s, die straks te maken krijgen met de implementatie van nieuwe applicaties die verbonden zijn aan het DSO, en de RO & VTH-collega`s, die de betreffende applicaties gaan gebruiken. Vaak zie je dat voor de implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente een generieke procesmanager eindverantwoordelijk is of een projectleider vanuit ruimtelijke ordening.

Maak Kennis Met Omgevingsmanagement

Het is goed om te beseffen dat het DSO niet alleen gaat over ICT-applicaties maar ook over organisatie brede vraagstukken zoals de ambitie in dienstverlening (Wat voor omgevingsmanager ben jij?).” “Om deze klus te klaren wilden wij een projectleider DSO hebben die “de taal spreekt” van zowel de ruimtelijke ordening als van de ICT en daarnaast sterk is in projectmatig werken.

Omgevingsmanagement vormt de schakel tussen het project en de omgeving. Ieder project is uniek en daarmee ook de omgeving. Het landschap waarin wordt gebouwd kan namelijk heel divers zijn, waardoor je te maken krijgt met uiteenlopende omstandigheden. In de bebouwde omgeving heb je bijvoorbeeld te maken met omwonenden en mogelijke overlast, daar moet je als projectteam bewust mee omgaan.

Weerstand vanuit de omgeving (zienswijzen, protesten of politieke druk), te laat inzetten van onderzoeken en vergunningsaanvragen en miscommunicatie zijn belangrijke risicofactoren waardoor een project vertraging kan oplopen. De omgevingsmanager signaleert van tevoren de aanwezige kansen in de omgeving, die de uitvoering kunnen vergemakkelijken en de samenwerking bevorderen.

Omgevingsmanagement - Advies

Dit kunnen ook externe stakeholders zijn, zoals omwonenden, Rijkswaterstaat, ov-diensten, de luchthaven en bedrijven. Je werkt mee aan de ontwikkeling van gemeente Lansingerland en de groeiwens naar 75. omgevingsmanagement diensten. 000 inwoners. Je organiseert het omgevingsmanagement bij meer complexe projecten. Je voornaamste werkzaamheden bestaan uit: Je maakt een omgevingsanalyse van stakeholders, belangen en invloeden en vertaalt deze op basis van de gebiedsontwikkelingen naar een stakeholderstrategie.

Je coördineert de totstandkoming van de beheerplannen en financiële budgetten voor projecten. Je draagt je kennis intern uit en je adviseert projectmanagers over het proces en te volgen omgevingsmanagement. Je schetst helder het gewenste resultaat en welke middelen nodig zijn om dit te bereiken. Je stuurt op het betrekken van inwoners en externe betrokkenen bij de projecten en stimuleert het uitbouwen van de bestaande netwerken.

Je stemt je communicatie af op de verschillende doelgroepen waarmee je samenwerkt. Maak kennis met Omgevingsmanagement. Je maakt gebruik van vergelijkingen en metaforen om een betoog te verduidelijken. Je vereenvoudigt complex taalgebruik van andere en weet het terug te brengen tot de kern van de zaak. Jij komt tot de essentie van een vraagstuk door de juiste vragen te stellen en door te vragen bij onduidelijkheden.

Consultant Omgevingsmanagement

Voor deze rol zoeken wij een echte verbinder. Iemand die gemakkelijk met verschillende partijen kan praten en sparren. Hiervoor heb je geen specifieke opleiding nodig (omgevingscommunicatie plan). Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker contact met ons op. Bij voorkeur beschik je wel over de volgende kennis en ervaring: Je werkt en denkt op hbo-niveau, verkregen door opleiding, aanvullende cursussen en/of werkervaring.

Je hebt aantoonbare werkervaring in een netwerkrol of de rol van verbinder, bij voorkeur in een civiel technische omgeving. Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk vormen samen met de Rotte en Kruisweg de gemeente Lansingerland. We zijn een echte groei gemeente, zowel voor qua inwoners als projecten. De inwoner staat centraal en samen bouwen wij aan een samenleving waarin mensen veilig wonen, werken en recreëren.

In Lansingerland doet iedereen mee en is er volop kans voor ontwikkeling. Wij zoeken een adviseur die bijdraagt aan de ontwikkeling van het omgevingsplan en de organisatie. Hier tegenover bieden wij dan ook uitstekende arbeidsvoorwaarden, namelijk: Je salaris bedraagt maximaal € 4. 494,- o. b.v. 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en werkervaring conform schaal 10.

Wat Is Omgevingsmanagement En Hoe Vullen We Het In?

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over het project, Bij de uitvoering van grote rijksinfraprojecten zijn veel stakeholders betrokken. Onder andere het onderliggend wegennetwerk van de provincie en gemeente dient aangepast te worden op deze projecten. Bijvoorbeeld A16 en Bleizo zijn projecten die van invloed zijn op het areaal van de Gemeente Lansingerland. © Arcadis/Team V Architectuur, Onze rol in het project, Samen met andere stakeholders (waterschappen en andere aansluitende gemeentes) hebben wij de Gemeente Lansingerland geholpen om met Rijkswaterstaat tot een goede uitvoeringsovereenkomst te komen, waarin de wensen en eisen van alle stakeholders duidelijk zijn vastgesteld.

Op basis daarvan is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de belangen van Gemeente Lansingerland goed en duidelijk zijn vastgelegd..

Navigation

Home

Latest Posts

De Definitie Van De Omgevingsmanager

Published May 27, 22
5 min read

Omgevingsmanager Voor Project

Published May 17, 22
6 min read

Engels - Taalcursussen - Talencentrum

Published May 15, 22
6 min read